The fifth board

Meet Eurekas fifth board!

Starting on the left: Christophe van der Kwast (commissaris extern), Alma Hunnik (secretaris), Myrte Spaargaren (voorzitter), Luna Verbaas (penningmeester) en Ninnoc Wouters (commissaris intern).