SV Eureka

SV Eureka

Studievereniging Humanities Honours Programma Utrecht

Raad van Advies

De Raad van Advies geeft het bestuur van de vereniging gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Advies is een raadgevend en ondersteunend orgaan, dat het bestuur adviseert bij het nemen van belangrijke beslissingen en toezicht houdt op de vorderingen van het bestuur. 

De Raad van Advies kan bestaan uit zowel oud-bestuursleden, als andere leden met relevante ervaring. Momenteel is de Raad van Advies als volgt samengesteld: