SV Eureka

SV Eureka

Studievereniging Humanities Honours Programma Utrecht

Belangrijke documenten

Op deze pagina kun je de belangrijke documenten van de vereniging vinden, zoals het HR en ons privacybeleid. Mocht je vragen hebben over deze documenten, benader dan vooral een van de bestuursleden!

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement bevat regels en richtlijnen over de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Je vindt het huishoudelijk reglement hier (pdf).

Statuten

De statuten bevatten de officiële regels die van toepassing zijn op de vereniging en zijn wettelijk verplicht. Je vindt de statuten hier.

Gedragscode

Bij het inschrijven als lid ga je akkoord met onze gedragscode. Hier kun je deze gedragscode vinden. 

Protocol vertrouwenscontactpersonen

Voor onze vertrouwenscontactpersonen is een protocol opgesteld. Hier kun je dit protocol vinden. 

Protocol overschrijding gedragscode

Hoewel we natuurlijk hopen dat er niks vervelends zal voorvallen tussen de leden, willen we wel goed voorbereid zijn voor het geval dat. Daarom hebben we een protocol voor de overschrijding van de gedragscode opgesteld: je vindt ‘em hier. 

Privacyverklaring en -beleid

SV Eureka verwerkt met regelmaat persoonlijke gegevens. Wij proberen deze persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen. In de privacyverklaring maken wij deze belofte specifiek. De privacyverklaring vind je hier.

In het privacybeleid geven we aan hoe we ons aan deze belofte houden. Het privacybeleid vind je hier