07-05-2019: Plenaire Bijeenkomst HHP

Hoort en zegt voort aller Honoursstudenten! Op den zevende mei om vijf uur des middags zal den plenaire bijeenkomst plaatsvinden in den Gertrudiskapel te Utrecht. Eenieder die het Honoursprogramma volgt is uitgenodigd en wordt aangespoord om aanwezig te zijn. Kamerlid Matthijs Sienot, alumna Emma Young en student Saskia Soelaksana zullen ons verblijden met hun uitingen op de intersectie van geesteswetenschappen en duurzaamheid. Er zullen achteraf gratis drank en broodjes worden geserveerd. Hoort en zegt voort!